Mamy wiedzę
jak odnieść sukces

Nieustannie rozwijamy nasze produkty i usługi
tworząc innowacyjne rozwiązania
dla nauki i biznesu

Dowiedz się

Badania i rozwój

Inwestujemy w działalność badawczo-rozwojową tworząc nowatorskie rozwiązania, wprowadzając innowacyjne technologie oraz świadcząc unikalne usługi dla nauki i biznesu.

Ewaluacja

Tworzymy innowacyjne systemy analityki badawczej wspierające managerów nauki w efektywnym wykorzystaniu osiągnięć naukowych i podnoszeniu pozycji w rankingach.

Doradztwo

Wzmacniamy zdolności zarządcze w instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego opracowując strategie rozwoju dające przewagę na konkurencyjnym rynku w nadchodzącej przyszłości (VUCA).

Badania kliniczne

Projektujemy, organizujemy i prowadzimy badania nieinterwencyjne prospektywne oraz retrospektywne zgodnie z zasadami evidence based medicine.

Badania i rozwój

Działamy w wysoko specjalistycznym i wąskim obszarze zarządzania nauką, propagując i promując innowacyjność rozwiązań w jednostkach naukowych oraz dostarczając innowacyjne rozwiązania informatyczne i know-how.

Dostarczane innowacyjne rozwiązania przyczyniają się do:

  • pogłębienia świadomości kierownictwa i pracowników instytucji nauki w zakresie rozumienia procesów generowania i dyfuzji innowacji i wiedzy;
  • łączenia aktywności i interesów nauki z biznesem, sprzyjających transferowi rozwiązań do gospodarki, budującego innowacyjne środowisko, umożliwiające synergię i obopólne zwiększenie dochodów;
  • zaangażowania i oddziaływania społecznego na rzecz lokalnych wspólnot, m.in. dzięki tworzeniu sprzyjających warunków dla nauki i innowacji oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Ewaluacja

Proponowane przez nas innowacyjne rozwiązania produktowe i usługowe pozwalają na ewidencjonowanie i analizowanie dokonań naukowców, pogłębianie wiedzy o procesach towarzyszących badaniom i odkryciom. Kluczowym celem naszego działania jest ukierunkowywanie aktywności naukowców i ich organizacji na innowacyjność, komercjalizację oraz promocję osiągnięć na świecie.

Przedmiot usługi wiąże się z:

  • analizą zasobów naukowych i innowacyjnych instytucji naukowej;
  • wsparciem w procesie tworzenia osiągnięć naukowych;
  • identyfikacją obszarów wymagających wzmocnienia przed ewaluacją wraz z rekomendacją działań;
  • rekomendacjami służącymi rozwiązywaniu bieżących problemów uczelni, wywołanych zmieniającą sytuacją prawno-ekonomiczną;
  • współpracą w zakresie opracowania polityki naukowo-badawczej;
  • optymalizacją wewnętrzny procesów zachodzących w uczelni;
  • współpracą z kierownictwem uczelni oraz poszczególnych komórek organizacyjnych w celu poszukiwaniu najlepszych rozwiązań i realizacji podjętych wyzwań.

System do zarządzania nauką Science Wizard

System Science Wizard jest niezbędnym narzędziem zarządzania instytucją naukową. Zapewnia szybki dostęp wskaźników produktywności i efektywności pracowników, zespołów, jednostek organizacyjnych. Jest skutecznym instrumentem prowadzenia polityki naukowej i innowacyjnej w instytucjach nauki oraz narzędziem wsparcia w systemowej ocenie jakości działalności naukowej. Dzięki unikalnym algorytmom akcelerujemy przemiany projakościowe, umożliwiające ciągłą analizę dorobku, planowanie i realizację strategii rozwoju.

Potężne narzędzie analityczne i prognostyczne potencjału badawczego

Kluczowym obszarem zastosowań systemu Science Wizard jest analiza w czasie rzeczywistym osiągnięć naukowych, tworzenie list rankingowych zespołów badawczych, ocenę efektywności i kosztochłonności produktywności badawczej, oraz szereg innych wskaźników KPI.

Zaawansowane wsparcie w prowadzeniu polityki naukowej

Unikalnym zastosowaniem systemu Science Wizard jest analiza predykcyjna działalności naukowej kompatybilna z systemową oceną MEiN. Zaawansowany algorytm optymalizacyjny pozwala prognozować i planować cele i zadania dla zespołów badawczych, przekierowywać zasoby w te obszary działalności, które wymagają wzmocnienia, optymalizując wysiłki na rzecz uzyskania wysokiej kategorii poprzez wskazanie priorytetowych obszarów badawczych.

Doradztwo

Oferujemy doradztwo w zakresie szeroko rozumianego zarządzania nauką w jednostkach szkolnictwa wyższego. Zakres współpracy obejmuje: analizy dorobku naukowego pracowników oraz stanu kadrowego w poszczególnych grupach stanowisk; przygotowanie analizy zmiana w przepisach prawa związanych z ewaluacją jakości działalności naukowej; przygotowania analizy osiągnieć efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych; przygotowania „opisów wpływu” na gospodarkę i społeczeństwo; kosztochłonności poszczególnych kierunków studiów; analizę materiału wraz z przygotowaniem wniosku o ponowną ocenę w procesie odwołań od kategorii; przygotowywanie różnorakich strategii o tematyce naukowej, badawczej i organizacyjnej; przygotowywaniu planów publikacyjnych dla pracowników jednostek naukowych. Oferujemy również szerokie doradztwo eksperckie w zakresie POL-on.

Strategiczne działania

Nasi eksperci wspomagają proces przemian uczelni, rekomendując strategiczne działania w obszarze działalności naukowej, ukierunkowując uczelnię na konkretne działania, przedstawiając okresowe analizy wraz z rekomendacjami konkretnych rozwiązań, na bieżąco monitorując postępu w zakresie celu osiągania ewaluacyjnego.

Opinie i ekspertyzy

Dzięki opiniom i ekspertyzom instytucja naukowa może lepiej realizować swoje zadania o charakterze strategicznym, finansowym, prawnym i rozwojowym. Ekspertyzy stanowią podstawę rozwiązań problemów i udzielają odpowiedzi na wiele pytań, których ostatecznym zdaniem jest ułatwienie pracy i w ostateczności realizację założonego celu. Ekspertyza dostarcza kluczowych argumentów, które umożliwiają podjęcia kierunkowych decyzji i strategicznych działań.

Badania nieinterwencyjne

Znajdujące się w tej zakładce propozycje projektów są odpowiedzią na potrzeby działów zajmujących się produktami leczniczymi. Dostarczają one niezbędnej wiedzy dla osiągania coraz lepszych wyników leczenia różnych jednostek chorobowych. Proponowane przez nas badania są prowadzone na wirtualnych platformach (elektronicznie) co umożliwia śledzenie wyników w czasie rzeczywistym oraz podejmowanie decyzji w oparciu o zawsze aktualne dane czyli zgodnie z zasadami EBM.

Badania nieinterwencyjne

  • konstruowanie pytań badawczych w formie kwestionariusza dla lekarza i dla pacjenta;
  • zbieranie danych poprzez aplikację web jak również mobilną.

Badania biorównoważności

  • przedstawienie kilku miejsc wykonania badania wraz z różnymi kosztorysami;
  • wybór specyficznej grupy ochotników.

Badania oceny ryzyka środowiskowego dla nowych leków lub wskazań (ERA) dla firm farmaceutycznych

  • przygotowanie zakresu wymaganych badań w tym również poza UE;
  • przygotowanie komentarza naukowego do wykonanych badań i korespondencja z ekspertem EMA;

O nas

4 Medicine Rek spółka komandytowa powstała w 2011 roku z pasji dzielonej przez jej założycieli, poświęcających swoją energię i kapitał na rzecz postępu i rozwoju społeczno-gospodarczego. Jesteśmy innowacyjną firmą z obszaru naukometrii i ewaluacji jakości działalności naukowej oraz podmiotem prowadzącym badania kliniczne nieinterwencyjne.

Siłą naszej innowacyjnej spółki jest cross-funkcjonalna struktura organizacyjna łącząca doświadczenie doświadczonych menedżerów z wieloletnim stażem, z młodym zespołem innowatorów, programistów i analityków. W takiej kulturze organizacyjnej stale zwiększamy inwestycje własnych środków w rozwój autorskich rozwiązań informatycznych dla uczelni, instytutów PAN i instytutów badawczych oraz sektora badawczo-rozwojowego. Naszą wiedzą i doświadczeniem dzielimy się z podmiotami nauki, gdzie wdrażamy model uniwersytetu twórczego – innowacyjnego – przedsiębiorczego.

Nasz zespół tworzą najlepsi eksperci w zakresie ewaluacji oraz B+R – praktycy, analitycy, programiści, doradcy, jak również naukowcy i odkrywcy, którzy swoje dokonania wdrożyli na wielu polach praktyki badawczej, społecznej, gospodarczej, dostarczając innowacyjnych narzędzie i rozwiązań wspierających rozwój.

Miarą naszego sukcesu są efekty działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw sektora farmaceutycznego oraz uzyskane kategorie naukowe przez podmioty nauki.

Wyróżnia nas

Profesjonalizm
Innowacyjność
Doskonałość
Zespół
Wiedza
Konsekwencja

Kontakt

Napisz do Nas

Lokalizacja:

Aleje Jerozolimskie 125/127 lok. 601B

Telefon:

604 467 877

Ładowanie
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

Użytkownik podający dane w wiadomości zgadza się na przetwarzanie jego danych dobrowolnie w celu odpowiedzi na przesłaną treść. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.