Oferta

Nasze głębokie zrozumienie Państwa potrzeb, wieloletnie doświadczenie w pracy ze światem nauki, a także relacje z przemysłem farmaceutycznym umożliwi szybsze uzyskanie know-how, przyspieszenie prac projektowych nad wspólnym przedsięwzięciem oraz spowoduje bardziej efektywne wykorzystanie środków i zasobów zmierzając do realizacji planów i wytyczonych celów.


W ofercie dla firm farmaceutycznych oferujemy:

  • Wykonanie badań biorównoważności;
  • Organizację i prowadzenie badań i rejestrów medycznych;
  • Realizację badań post-marketingowych;
  • Wdrożenie systemów mobilnych w projektach badawczych;
  • Analizy i statystyki biomedyczne;
  • Szkolenia i konferencje.

Zapoznaj się ze szczegółową ofertą