Doradztwo

4 Medicine oferuje swoim klientom kompleksowe usługi doradcze w zakresie efektywnego prowadzenia projektów strategicznych z punktu widzenia firm i instytucji z sektora farmaceutycznego, medycznego oraz naukowo-badawczego. Kompleksowość rozwiązań obejmuje:

  • Ocena bieżącego stanu funkcjonowania i realizacji projektów przez firmy i instytucje naukowo-badawcze
  • Zarządzanie projektami naukowo-badawczymi
  • Analizy i statystyki medyczne
  • Marketing medyczny
  • Transfer najlepszych praktyk w zakresie zarządzania przedsięwzięciami naukowo-badawczymi
  • Opracowanie planu wdrożenia rekomendowanych działań