Praktyki

4 Medicine oferuje bezpłatne praktyki 1M-3M.

Opis stanowiska:

 • udział od strony analitycznej i koncepcyjnej w projektach informatycznych na poszczególnych etapach (analiza, projektowanie, testy)
 • wsparcie w wykonywaniu analiz, raportów i zestawień niezbędnych do realizacji prac projektowych
 • wsparcie w przygotowywaniu dokumentacji projektowej
 • współpraca z programistami, analitykami i innymi członkami zespołu

Oferujemy:

 • bezpośrednią opiekę i wsparcie praktykanta przez doświadczonego pracownika zespołu
 • realny udział w pracach zespołu projektowego poprzez powierzenie konkretnych zadań do koordynacji
 • rozwijanie umiejętności analitycznych oraz korzystania z aplikacji pakietu MS Office w szczególności MS Excel w tym VBA

W zależności od zrealizowanych celów i opinii opiekuna stażu, wybranym osobom proponujemy możliwość kontynuowania współpracy.

Wymagania:

 • student trzeciego, czwartego lub piątego roku studiów na kierunku: ekonomia, metody ilościowe, informatyka, informacja naukowa, bibliotekoznawstwo lub pokrewnym
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office, w szczególności MS Excel
 • wysoko rozwinięte zdolności analitycznego myślenia
 • umiejętność planowania działań i ustalania priorytetów własnej pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • inicjatywa, kreatywność
 • odbyte wcześniej praktyki lub działalność w kołach naukowych będą dodatkowym atutem
 • dyspozycyjność min. 25 godzin tygodniowo